Mines de Sant Marçal

Les antigues mines de Sant Marçal, a més de situar-se dins d'un entorn natural privilegiat, tenen un interès geològic des d'un punt de vista pedagògic i científic. Geològicament el jaciment de fluorita de Sant Marçal (filó Rigròs) és molt similar a d'altres mineralitzacions encaixades en materials paleozoics del Sistema Litoral Català, però destaca per les seves dimensions: 700 m de longitud, 160 m de profunditat, i una potència d'entre 0,5 i 3 m (Font, 1983). Malgrat que l'explotació es troba inactiva, actualment encara són ben visibles nombrosos afloraments d'interès didàctic a tots els nivells. La seva localització dins dels límits del parc natural del Montseny en pot facilitar la preservació i difusió de les singulars característiques geològiques. La mineralització representada a Sant Marçal pertany a la tipologia de dipòsit més important present arreu dels Catalànids, tant des del punt de vista geològic com econòmic. Tradicionalment bona part de la mineria a Catalunya s'ha concentrat en l'extracció de minerals de Pb, Zn, F i Ba en aquest tipus de filons. Juntament amb els filons d'Osor i Tagamanent, el filó Rigròs de Sant Marçal és dels més importants pel que fa a l'extracció de fluorita.