La Soleia

L'Escola d'Escalada "la Soleia" és una zona d'escalada tradicional, restaurada per l'Ajuntament de Sant Martí de Centelles amb l'acord de la propietat de la finca l'any 2010. Consisteix en 10 vies d'escalada, entre elles algunes apropiades per a iniciar-se en aquest esport; un rappel i un camí equipat, més un sector reservat a l'obertura de noves vies. Es troba a Valldaneu, a la cinglera de la Soleia, situada sota l'antiga parròquia.