Cova de l'Orri

La boca on trobem una petita reixa per que no caiguin els animals, mena a un petit replà des d'on cal baixar un ressalt de 3 metres (es recomana portar una corda de seguretat). Un cop baix, vers el SE existeix una galeria un xic descendent entre blocs i que fineix als pocs metres de recorregut. Tornant al peu de l'entrada i en direcció NO es penetra ràpidament a la major cambra de la cova, que és una galeria d'ens 9 metres d'alta, amb el sostre molt pla; durant els 25 metres de recorregut que té, manté una amplada quasi uniforme d'uns 8 metres. A la part final d'aquesta galeria i a la seva esquerra es troba un gran bloc caigut i a continuació existeix un rocam totalment cobert per concreció i que sense arribar al sostre parteix la galeria en dues parts, per l'esquerra el sòl continua pla i fa l'efecte de l'antic tàlveg d'un petit riu, essent impenetrable pocs metres més endavant. Per la dreta el sòl comença a pujar per entremig de colades i gours escalonats, fins assolir gairebé el sostre de la cavitat i penetrant en una petita cambra de sostre baix; el seu extrem es torna a bifurcar, però als pocs metres els conductes es troben de nou i per una galeria curta, en rampa, plena de pedres s'arriba a un ressalt d'uns 4 metres que es pot superar lateralment entre els blocs. Aquí s'inicia una galeria estreta d'uns 6 ó 7 metres d'alta i que pren una lleugera ascensió per penetrar en una zona plena de blocs que puja més ràpidament fins desembocar en una nova cambra d'aspecte caòtic i descendent vers l'ESE, es a dir cap a l'exterior; per diferent orificis comunica amb la galeria anterior. També en el seu extrem inferior s'originen una sèrie de petits conductes d'escàs recorregut i que resten curullats per blocs i sediments.