Font de la Pintoresca

Les fonts i els bells paratges on estan emplaçades són alguns dels atractius que justifiquen apropar-se a aquests vessants del Montseny. El recorregut no és dificultós, ja que presenta poc desnivell.

La font de la Pintoresca, situada a la riera de Breda, és un dels paratges més bonics i coneguts de la zona. La humitat ambiental i la proximitat de l'aigua permeten el creixement d'una vegetació característica, el bosc de ribera, que ens acompanya al llarg de la riba oferint-nos un indret de descans i ombra.

Els pollancres i els verns ofereixen el seu tronc per recolzar-hi l'esquena. Mentre sentim el soroll de l'aigua lliscant per damunt de les roques, podem observar gran quantitat de racons i amagatalls on viuen i s'amaguen els animalons que viuen a l'aigua.

També trobem diverses construccions que aprofiten la força hidràulica. Una d'elles és el molí d'en Bosc, que es troba al marge esquerre de la font. Des de finals de l'edat mitjana, l'ofici de moliner era molt important per al poble i la gent portava el blat, la civada i l'ordi per moldre'ls. Si el bon temps ens acompanya, sempre podem refrescar-nos els peus a les seves aigües netes i fredes.