Empedrat de Morou

De nou una excursió per estirar les cames i comprovar que som uns privilegiats per tenir mar i muntanya al nostre abast més proper. És senzilla i ideal per a venir amb canalla.

Aquesta balconada rocallosa ofereix una espectacular panoràmica sobre tota la vall de Santa Fe, el turó de l’Home, les Agudes, el turó de Morou, la serralada de Marina i la depressió vallesana.

L’especial duresa del granit d’aquesta zona fa dels empedrats un bon lloc per observar la seqüència de formació del sòl, des de l’esquerdat de la roca mare, la seva fragmentació en blocs de diferents mides i la seva disgregació en forma sauló.

Aquestes etapes es poden relacionar també amb estadis de vegetació que se succeeixen en aquest procés: comunitats rupícoles de líquens i molses, herbassars, landes i bosc.