Avenc de la Carbonera

La boca s'obre en el fons d'una depressió d'uns 3 metres de diàmetre formada per l'antiga carbonera engrandida en enfonsar-se el gruix de terra i detritus del fons. Una obertura de 2 x 1 metre permet l'accés a una saleta ocupada per argiles i terra arrossegada des de la superfície. En un extrem s'obre la boca del primer pou, de 5 metres de profunditat, de secció allargada i estructurat sobre una diàclasi E30N-O30S, engrandit cap al costat S principalment per un desenvolupat procés clàstic. La seva base forma una rampa fins a la boca del segon pou, de 32 metres de fondària. Per ell es baixen 13 metres fins a una cambra lateral (La Capella) i a partir d'aquest punt el pou amplia notablement la seva secció i la cavitat passa a estar estructurada sobre una megàclasi N-S. En el fons del pou, de parets recobertes de concreció en forma de típiques semiesferes adossades als nòduls, s'arriba a la Sala dels Cavalls, on pren notables proporcions (12 x 6 x 15 m.) i en el seu extrem O hi ha una notable colada estalagmítica de concreció molt blanca. El sòl, en rampa ocupada per petits detritus condueix a la boca del tercer pou, de 6 metres de profunditat i que es pot baixar també per una galeria lateral de 7 metres de longitud.

Un descens de 2 metres més permet l'accés a una galeria de secció reduïda que, després d'un altre ressalt, arriba a la boca del quart pou, de 9 metres de profunditat pel que acostuma a baixar una petita quantitat d'aigua. Una curta rampa desemboca en la sala final (15 x 5 x 20 m.), en la planta de la qual s'obre la boca del cinquè i últim pou, de 5 metres de profunditat i el fons del qual constitueix el punt de màxima fondària de la cavitat.

La sala final es troba dividida per un gran bloc allargat en una part inferior constituïda per l'esmentat pou i una galeria de 9 metres que porta a un punt baix curullat per argiles. Dos metres per damunt d'aquest punt s'observa un nivell temporal d'aigua. Una curta galeria entre la paret i el bloc central permet un “ramonage” fins la banda superior del bloc i de la pròpia sala, en la que existeix un dipòsit d'aigua d'uns 6 metres de longitud, 1,5 d'amplada i 1,5 de fondària. Encara 3 metres més amunt, s'observa un altre nivell temporal d'aigua situat 10 metres per damunt del cinquè pou.