Avenc dels Geòlegs

La boca de 10X6 metres dóna pas a un pou de -23 metres, estan la base plena de materials clàstics. En el costat NE trobem després d'una curta grimpada d'uns 6 metres una galeria curta que ens situa a la capçalera d'un estret pou de 15 metres, on trobem gran quantitat de blocs durant la davallada del mateix, arribant aquest fins a -30 metres de fondària.