Avenc del Llest

Bonic i popular avenc de 56 m. de fondària a la Serra de l'Obac.

La boca, molt allargada (12 m.) i una mica estreta (1,5 m.), dóna pas a un ressalt vertical (un xic inclinat cap al NO) de 17 metres de fondària. Continua una rampa descendent de materials detrítics, que segueix la direcció NE de la diàclasi general de l'avenc; al principi és d'uns 1,5 a 2 metres d'amplada, però després s'eixampla considerablement i forma una gran sala de forma allargada que té, al sòl, de primer la rampa i, després, una massa de blocs clàstics. Les dimensions de la sala són: 38 metres de llarg per 9 d'ample 14 d'alt. Hi abunden algunes colades i estalagmites, amb les corresponents formacions zenitals. A la part inferior, entre el caos de blocs, s'ha format una sèrie de pseudo-galeries i pouets de passos estrets fins la cota màxima assolible de profunditat (- 55,8 m.).

Galeria Sardi

En el sostre de la sala principal es desenvolupa l'anomenada Galeria Sardi, a la qual es pot accedir per dues vies d'escalada artificial, una totalment extraplomada que recorre el sostre i l'altra, al fons de la sala, més vertical.